Zahtjev za obavljanjem nadzora upućen Upravi za sustav javne nabave

HDKP je Upravi za sustav javne nabave uputio ponovni zahtjev za obavljanjem nadzora u konkretnim postupcima u kojima javni naručitelji objavljuju natječaje u kojima su usluge pismenog prevođenja i usluge usmenog prevođenja spojene kao da se radi o istoj vrsti usluge.

Usluge usmenog prevođenja i usluge pismenog prevođenja različite su vrste usluga koje zahtijevaju različite stručne sposobnosti. U jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) postoji zasebna oznaka koja se odnosi na usluge usmenog prevođenja i zasebna oznaka koja se odnosi na usluge pismenog prevođenja.

HDKP stoga smatra da se u nabavi usluga usmenog prevođenja treba koristiti odgovarajuća CPV oznaka i opis predmeta nabave te da se u natječajima trebaju postaviti odgovarajući zahtjevi za dokazivanje stručnih sposobnosti za simultano i konsekutivno prevođenje.

Javni naručitelji u Hrvatskoj koriste brojčanu oznaku CPV-a - 74831300-6 čiji je opisni dio "Translation Services" pogrešno preveden kao "usluge prevođenja", a trebao bi glasiti "usluge pismenog prevođenja". To dovodi do pogrešnog zaključka da je riječ o krovnom pojmu koji obuhvaća usluge pismenog prevođenja i usluge usmenog prevođenja.

Kao opis predmeta nabave javni naručitelji uglavnom koriste formulaciju "usluge prevođenja" ili "prevoditeljske usluge" te nije razvidno jesu li predmet nabave usluge pismenog prevođenja ili usluge usmenog prevođenja.

Osim toga javni naručitelji koriste i brojčanu oznaku CPV-a 74831000 - Pomoćne uredske usluge koja nije primjeren odabir, jer postoje brojčane oznake CPV-a koje se odnose na usluge usmenog prevođenja i usluge pismenog prevođenja.

HDKP smatra da se nabava usluga usmenog prevođenja treba odvojiti od nabave usluga pismenog prevođenja. Spajanje postupaka za nabavu usluga usmenog prevođenja i usluga pismenog prevođenja predstavlja diskriminaciju svih onih gospodarskih subjekata koji pružaju samo jednu od te dvije vrste usluga i protivi se osnovnim načelima javne nabave - načelu jednakog tretmana, načelu transparentnosti i načelu zabrane diskriminacije.