Kriteriji za izbor vrste prevođenja

Vrste prevođenja

Simultano
 • nema gubitka vremena
 • neograničen broj jezika
 • potrebna tehnička oprema
 • najmanje 2 simultana prevoditelja (broj prevoditelja ovisi o jezičnim
  kombinacijama – vidi tablicu dolje)
Tehnička oprema:
 • tehnika za simultano prevođenje
  ozvučenje, mikrofoni za diskusiju
Ostali uvjeti:
 • jedna ili više kabina u dvorani
 • tehničari tijekom trajanja skupa
Broj slušatelja:
 • neograničen
Konsekutivno
 • nije potrebna oprema za simultano
  prevođenje
 • zahtijeva dvostruko više vremena
 • smisleno jedino ako postoje samo 2 radna jezika i radi se o dinamičnoj situaciji (nije primjereno dužem frontalnom izlaganju)
Tehnička oprema:
 • tehnika za simultano prevođenje nije potrebna kod većeg broja slušača, potrebno je ozvučenje
Ostali uvjeti:
 • mjesto na kojem će sjediti prevoditelj(i) s mogućnošću vođenja bilježaka
Broj slušatelja:
 • neograničen
Chuchotage (šaptano)
 • obično samo u jednom smjeru, samo za kratka zbivanja, samo za 1-2 slušatelja, ponekad u kombinaciji s konsekutivnim
 • prevođenjem na drugi jezik može smetati ostalim sudionicima
Tehnička oprema:
 • nije potrebna
Ostali uvjeti:
 • prikladno sjedeće mjesto za prevoditelje
Broj slušatelja:
 • prikladno sjedeće mjesto za prevoditelje, najviše 1-2

Ekipe

Broj simultanih prevoditelja ovisi o broju radnih jezika.

Broj radnih jezika
Broj prevoditelja
 • Kod kraćih konferencija koje stručno nisu toliko zahtjevne ili ne iziskuju intenzivnu pripremu broj prevoditelja može biti nešto manji.
 • Na konferencijama s neuobičajenim jezičnim kombinacijama, na kojima njemačka ili engleska kabina služe za relej, radi obuhvaćanja svih jezičnih kombinacija u nekim situacijama može biti potrebno i više prevoditelja nego što je navedeno u tablici.