Uvjeti za dobar prijevod

Sve važne informacije za odabir stručnih prevoditelja pronaći ćete u našoj brošuri za organizatore međunarodnih skupova. Osim toga sljedeći će im preduvjeti omogućiti da svoj posao obave što je kvalitetnije moguće.

Materijali za pripremu

Kako bi se prevoditelji mogli optimalno pripremiti za temu, trebali bi pravovremeno dobiti materijale za pripremu (referate, zapisnike i programe ranijih savjetovanja, prospekte tvrtke, interni popis stručnih termina itd.). Prevoditelji su obvezatni čuvati poslovnu tajnu, a to se odnosi na sve informacije za koje su doznali tijekom obavljanja svog posla.

Rukopisi govora

Oni su najvažnija informacija za prevoditelje, posebice ako se ne govori slobodno ili ako se izlaganje čita. Pisani tekstovi podliježu drukčijim pravilima od slobodnog izlaganja: struktura rečenica je složenija, ima dosta umetnutih rečenica. Čitanje je mehanički misaoni proces bez stanki.

Prevođenje je pak složen proces analize i formuliranja misli za koji je potrebno određeno vrijeme i koji nikada nije sasvim mehanički. To vrijedi i za slušatelje. Ni oni ne mogu potpuno “pohvatati” sve informacije stručnog izlaganja koje se brzo čita, ni onda kada je izlaganje na njihovu materinskom jeziku. Na velikim skupovima jednoj bi osobi – koja je upoznata s tijekom konferencije i poznaje govornike – trebalo povjeriti zadaću prosljeđivanja tekstova (govora i sl.) prevoditeljima.

Tempo izlaganja i prezentacije

Svaki jezik podliježe drugim zakonitostima. Stoga se u prevođenju rečenice često moraju “presložiti”. Osim toga, neki pojmovi zahtijevaju objašnjenja, pa je stoga prijevod dulji. To su samo neki razlozi zbog kojih je kod prebrzog izlaganja moguće prevoditi samo u sažetom obliku. Pri tom postoji opasnost da će se “izgubiti” bitno, javiti se formulacije koje remete tijek misli ili se “izgubiti” logička struktura.

Kada su sudionici na konferenciji upućeni na prevoditelje, u interesu je govornika voditi računa o tempu izlaganja, kako bi prevoditelji mogli smisleno prevoditi i dobro odraditi svoj posao, pa će tako i publika moći pratiti izlaganje. Kao smjernica za brzinu čitanja općenito se preporučuja tempo od 3 minute za stranicu od najviše 30 redaka.

I neverbalne poruke govornika (gestikulacija, mimika, držanje tijela), te grafike i tablice važni su izvori informacija. Stoga treba voditi računa o smještaju prevoditeljskih kabina kako bi prevoditelji mogli vidjeti govornike i optimalno prevoditi.

Dodatne savjete za govornike pronaći ćete ovdje.