Počasni članovi

 • Dalia Grin
 • Jagoda Lukavac
 • Marija Marušić †
 • Janko Paravić †
 • Ingrid Šafranek
 • Jere Tarle †
 • Milivoj Telećan †
 • Gabrijela Vidan
 • Vesna Grbin †
 • Vladimir Ivir †
 • Živka Jurak †
 • Gertruda Postl-Božić †
 • Mladen Raukar †


Dio počasnih članova 1977., s lijeva na desno: Vera Andrassy, Jelica Vidan, Jere Tarle, Maša Marušić, Vesna Grbin, Inga Paljan, Dalija Grin, Živka Jurak, Gertruda Postl-Božić, Janko Paravić, Mladen Raukar.