Pojmovnik

Ove pojmove konferencijski prevoditelji obično rabe za jezike na koje prevode i s kojih prevode. Pritom razlikujemo:

  • A jezik – materinski jezik, jezik na koji prevoditelj prevodi sa svih svojih drugih radnih jezika
  • B jezik – jezik na koji prevoditelj prevodi s jednog ili više svojih radnih jezika, i, iako mu to nije materinski jezik, njime savršeno vlada; prevoditelj također prevodi sa ovoga jezika na svoj A jezik
  • C jezik – pasivni jezik s kojeg prevoditelj prevodi na A ili na B jezik ali na koji ne prevodi.

Aktivan jezik prevoditelja je onaj koji on govori i na koji prevodi. Obično je to njegov materinski jezik (A jezik) ili rjeđe i neki daljnji jezik (B jezik).

Aktivni jezici ili službeni jezici nekog skupa oni su na koje se prevodi, dakle oni koje je moguće slušati ali koje nije nužno i dozvoljeno govoriti u radu skupa.

Jezik na koji se prevodi naziva se ciljnim jezikom.

Izvornim se jezikom naziva onaj jezik s kojeg se prevodi.

Svi aktivni i pasivni jezici koji su u uporabi na određenom skupu, tj. svi jezici na koje i sa kojih se prevodi.

Tim u sastavu prevoditeljske ekipe koji prevodi na isti jezik odnosno koji prevodi na istom izlaznom kanalu.

U kontekstu konferencijskog prevođenja, kognitivno opterećenje je skup kognitivnih operacija koje konferencijski prevoditelj mora izvršiti u određenoj situaciji kako bi pružio prijevod.

Uz pomoć svojih pisanih bilješki prevoditelj prevodi pojedine cjeline izvornog govora ili izlaganja na ciljni jezik tijekom govornikovih stanki. Proces se odvija bez korištenja uređaja (tehnike) za simultano prevođenje ali uz dodatni utrošak vremena.

Pasivan ili C jezik je jezik koji prevoditelj potpuno razumije i s kojeg prevodi (ali na koji ne prevodi).
Pasivni su jezici nekog skupa oni s kojih se prevodi odnosno oni koje su sudionici slobodni govoriti u radu skupa.

Prostor koji ispunjava preduvjete za rad prevoditelja jednog ili više jezičnih timova koji prevode za isti skup uz nazočnost tehničara.

Svi konferencijski prevoditelji koji prevode za isti skup.

Prevođenje jednog ili više govornika koji se ne nalaze na istoj lokaciji kao i prevoditelji posredstvom informatičko-komunikacijske tehnologije. Pri tome razlikujemo:

  • telekonferencijsko prevođenje, kod kojega prevoditelji rade na uobičajen način, na lokaciji skupa, i prevode jednog ili više udaljenih govornika posredstvom informatičko-komunikacijske tehnologije, i
  • izmješteno prevođenje, kod kojega se prevoditelji ne nalaze na istoj lokaciji kao i sudionici skupa, već prevode posredstvom informatičko-komunikacijske tehnologije i na taj način i vide sudionike skupa.

Relej je indirektno prevođenje pri kojem prevoditelj prevodi prijevod kolege umjesto da prevodi izravno s izvornog na ciljni jezik. Budući da nužno dolazi do većeg kašnjenja u prijevodu i porasta mogućnosti za netočnosti i greške, ovaj način prevođenja nije preporučljiv ali je moguć u situacijama kada konferencija ima mnogo radnih jezika ili kada treba prevesti neki rjeđi jezik.

Prevoditelj u kabini istodobno uz pomoć slušalica sluša izlaganje na izvornom jeziku i u mikrofon izgovara prijevod na ciljnom jeziku koji slušatelji slušaju putem prijamnika i slušalica.

Kako ne bi ometao ostale sudionike skupa, prevoditelj bez upotrebe tehničke opreme šapćući simultano prevodi za 1 do 2 osobe kojima je potreban prijevod da bi mogle pratiti govor ili diskusiju i eventualno se uključiti i iznijeti svoj doprinos uz pomoć konsekutivnog prevođenja. Treba imati na umu da chuchotage povećava razinu “šuma” u dvorani, pa je podjednako naporno za prevoditelje i za slušatelje. Uglavnom se primjenjuje samo na vrlo kratkim skupovima ili dijelovima skupa za jednog ili dva sudionika.

Osoba koja će utvrditi Vaše potrebe, savjetovati Vam optimalnu vrstu prevoditeljske usluge, broj neophodnih prevoditelja i kombinacije jezika te Vas obavijestiti o minimalnim tehničkim zahtjevima. To je i osoba koja kontaktira s organizatorom radi pravovremenog dostavljanja radnih materijala za pripremu prevoditelja (popisa sudionika, detaljnog programa rada skupa i svih materijala koje govornici namjeravaju čitati).