Kodeks profesionalnog ponašanja Hrvatskog društva konferencijskih prevoditelja

       Svi izrazi koji se upotrebljavaju u tekstu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 1.
 1. Ovim Kodeksom profesionalnog ponašanja utvrđuju se norme profesionalizma, integriteta i povjerljivosti koje su svi članovi Hrvatskog društva konferencijskih prevoditelja (u daljem tekstu „Društvo“) dužni poštovati. Te norme obvezuju i kandidate za članove Društva.
 2. Svako kršenje odredbi Kodeksa podlijegat će stegovnom postupku koji provodi Sud časti.
Članak 2.
 1. Članovi Društva obvezuju se na potpuno i strogo čuvanje profesionalne tajne. Ta se obveza odnosi na sve podatke što ih član sazna u okviru obavljanja svoje prevoditeljske dužnosti. Članovi osobito ne smiju stjecati nikakvu materijalnu korist od gore navedenih podataka.
 2. Članovi Društva dužni su prevoditi nepristrano, a u slučaju sukoba interesa na vrijeme se izuzeti.
 3. Članovi Društva neće prihvatiti zadatke koje ne mogu obaviti na dovoljno stručan i profesionalan način.
 4. Članovi Društva neće prihvatiti niti nuditi uvjete rada koji ne odgovaraju Standardima profesionalnog konferencijskog prevođenja. Sve uvjete rada i način izvršenja usluge članovi su dužni dogovoriti prije nego što prihvate posao.
 5. Preuzete obveze članovi Društva odrađuju u skladu sa Standardima profesionalnog konferencijskog prevođenja, po kojima postupaju i u slučaju opravdanog odustanka.
 6. Članovi Društva surađivat će samo s prevoditeljima odgovarajude stručnosti i etičkih kvaliteta, od kojih se može očekivati da će profesionalno obaviti svoj zadatak i poštovati ovaj Kodeks i Standarde profesionalnog konferencijskog prevođenja.
Članak 3.
 1. Članovi Društva ne smiju svojim izjavama i postupcima štetiti ugledu Društva i njegovih članova, što uključuje i ponašanje na društvenim mrežama. Ugled struke dužni su promicati pristojnim, diskretnim i odmjerenim ponašanjem prema klijentima i kolegama.
 2. Članovi Društva dužni su stalno usavršavati vlastita znanja i vještine, između ostaloga sudjelujući po mogućnosti u aktivnostima Društva ili odgovarajućim stručnim seminarima.
 3. Članovi Društva suzdržat će se svakog oblika nepoštene konkurencije, što uključuje namjerno dampinško nastupanje u odnosu na konkurenciju, zavaravajuću samopromidžbu, omalovažavanje ili neutemeljeno kritiziranje rada drugih prevoditelja.
 4. Članovi Društva obvezuju se da će svojim kolegama pružiti potrebnu pomoć i kolegijalnu potporu.
Članak 4.
 1. Ako u određenom razdoblju ne mogu sudjelovati u djelatnostima Društva, članovi su obvezni o tome obavijestiti Upravni odbor.
 2. Svi unutarnji sporovi rješavat će se isključivo u okviru Društva i njegovih tijela (Suda časti i Upravnog odbora).

        Prihvaćeno na sjednici Skupštine Društva u Zagrebu 31. siječnja 2020. godine.