Kontakt

Adresa

Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja
Vrisnička 16
10000 Zagreb
mob. +385 91 5421960

E-mail

Upravni odbor – uprava@hdkp.hr, info@hdkp.hr

Odbor za prijam– clanstvo@hdkp.hr

Odbor za edukaciju – edukacija@hdkp.hr

Web

www.hdkp.hr/hr/

www.simultano-prevodjenje.hr
www.conference-interpreting.org

OIB: 17501444096 Žiro račun u Zagrebačkoj banci, IBAN: HR9223600001102181293