uprava@hdkp.hr

Sandra BREZNIČKI UCOVIĆ, predsjednica
Nata HAJDU, potpredsjednica
Erna FERENDŽA LUBURIĆ, tajnica
Sandra PALIHNIĆ JURINA, blagajnica

clanstvo@hdkp.hr

Nuša TORBICA, predsjednica
Ljiljana CULJAK, članica
Dragana VULIĆ BUDANKO, članica
Tanja ŽAKULA, članica

Odbor za društvene mreže

Odbor za strukovna pitanja i suradnju s institucijama

Kristina KRUHAK, predsjednica
Nata HAJDU, članica
Jadranka IVANČIĆ, članica
Nina Grković, članica

Tamara LEVAK POTREBICA, predsjednica
Ivanka RAJH, članica
Nives CURIĆ, članica
Vesna IVANČEVIĆ JEŽEK, članica
Lea KOVACS, članica
Lidija ŠIMUNIĆ MESIĆ, članica

edukacija@hdkp.hr

Sandra BREZNIČKI UCOVIĆ, predsjednica
Katarina BAČIĆ, članica
Dunja BAKIĆ, članica
Tomislav BULJEVIĆ, član
Reneé DAVIES, članica
Marta Ljoka, članica
Sanja MATEŠIĆ, članica
Vinka KOMESAR RAJKOVIĆ, članica
Maja ŠIMLEŠA, članica
Bruno ŠTEFIĆ, član