Preporuke HDKP-a za govornike na sastancima na daljinu

Prevođenje na daljinu je novina koja nosi određene izazove. Da bi sve dobro funkcioniralo, da bi se izbjegle poteškoće koje proizlaze iz tehnoloških ograničenja i izostanka izravnog kontakta, bitno je da se svi sudionici online događanja pridržavaju minimalnih zajedničkih pravila. Time se, osim postizanja uspješne višejezične komunikacije, dugoročno štite sluh i zdravlje ne samo konferencijskih prevoditelja, već i svih sudionika, što uključuje i vas same.

Prije sastanka

 1. Pripremite mirnu i tihu prostoriju u kojoj ćete biti sami ili s osobama koje neće raditi buku. U tu svrhu zatvorite prozore i vrata prostorije.
 2. Proučite protokole za javljanje za riječ i uključivanje mikrofona.
 3. Pripremite kvalitetne naglavne slušalice i odvojeni vanjski mikrofon, najbolje stolni. Ako koristite ugrađene zvučnike na računalu, kod uključivanja mikrofona doći će do mikrofonije. Korištenje mikrofona ugrađenog u računalo ne osigurava dostatnu kvalitetu zvuka niti za ostale sudionike, a pogotovo ne za konferencijske prevoditelje.
 4. Pošaljite organizatoru sastanka ili prevoditeljima svoje prezentacije i dodatne materijale za pripremu prevođenja (tekstove koje ćete čitati, videosnimke koje ćete prikazati, itd.).
 5. Pripremite mrežni kabel za povezivanje s internetom jer će na taj način veza biti stabilnija i smanjit ćete mogućnost prekida zvučnog signala.
 6. Na računalu koje ćete rabiti tijekom sastanka na daljinu isključite sve obavijesti i automatska ažuriranja.
 7. Izvor svjetlosti u prostoriji trebao bi biti ispred vas jer će u protivnom vaše lice biti u sjeni.
 8. Instalirajte ili ažurirajte inačicu preporučenog softvera (preglednik, aplikacije, prevoditeljsku platformu na kojoj će se održati online događanje) netom prije sastanka zbog vrlo čestih promjena u softveru.
 9. Priključite se probi s tehničarima i prevoditeljima prije sastanka kako biste isprobali način biranja jezika na kojima ćete slušati sastanak, uključivanja i isključivanja mikrofona i kamere te korištenja chata i dijeljenja zaslona. Svaka platforma ima svoje specifičnosti, stoga posebnu pozornost obratite na načine uzimanja riječi.

Tijekom sastanka

 1. Online događanju priključite se s isključenim mikrofonom te tijekom cijelog sastanka pozorno pratite je li mikrofon uključen ili isključen.
 2. Slušajte cijelo vrijeme putem slušalica kako biste izbjegli mikrofoniju, a prilikom javljanja za riječ koristite kvalitetan vanjski mikrofon kako bi vas ostali sudionici i konferencijski prevoditelji dobro čuli i razumjeli.
 3. Prilikom javljanja za riječ obavezno uključite mikrofon, ali i kameru, jer je za potrebe konferencijskog prevođenja neverbalna komunikacija izrazito važna. Podesite kameru tako da bude u visini lica.
 4. Kad uzimate riječ, pričekajte dvije sekunde pa započnite izlaganje. Najprije provjerite kratkim pitanjem čuju li vas sudionici te potom najavite na kojem ćete jeziku govoriti.
 5. Tijekom svog izlaganja nastojte ne dirati mikrofon, ne šuškati papirima te ni na koji drugi način ne stvarati pozadinsku buku. Gledajte u kameru jer tako pomažete prevoditeljima da dobiju čisti zvučni signal i prate vašu mimiku.
 6. Čim završite izlaganje, isključite mikrofon.

Preuzimanje ovih uputa

Ove preporuke dostupne su i u PDF obliku (PDF datoteka preporuka), kao i u obliku infografike (PDF datoteka infografike).