Prevođenje na daljinu

Preporuke za konferencijsko prevođenje na daljinu

Posljednjih godina svjedočimo brzom razvoju novih tehnologija koje nam već sada uvelike olakšavaju svakodnevni život. Naravno da taj razvoj nije zaobišao ni kongresnu industriju, pa se tako na tržištu pojavljuje sve veći broj različitih videokonferencijskih rješenja i specijaliziranih platformi za simultano prevođenje. Tijekom pandemije koronavirusa ta su rješenja ušla u širu uporabu. Koriste se i nakon prestanka ograničenja kretanja, mada u manjoj mjeri.

Budući da se konferencijski prevoditelji prilagođavaju razvoju tehnologije, HDKP je izradio preporuke za konferencijsko prevođenje na daljinu. One se temelje na iskustvima članova, ali i preporukama drugih nacionalnih udruženja, te Međunarodnog udruženja konferencijskih prevoditelja (AIIC). Namijenjene su organizatorima skupova i prevoditeljima koji se odluče prihvatiti takve angažmane. Svrha im je upoznati sve sudionike s time kako sastajanje u virtualnom prostoru utječe na višejezičnu komunikacijsku dinamiku, te na što treba obratiti posebnu pozornost.

Nijedno od trenutačno raspoloživih rješenja – bilo da se prevoditelji nalaze u tzv. prevoditeljskim centrima (eng. interpreting hub), bilo da su prevoditelji, kao i sudionici, razmješteni na različitim lokacijama – ne može nadomjestiti klasičnu konferencijsku tehniku koja je u uporabi kod fizičkih skupova. S obzirom na stupanj razvijenosti tehničkih rješenja, zasada je, nažalost, svaki oblik konferencijskog prevođenja na daljinu manjkav iz cijelog niza razloga, od kojih ovdje navodimo neke

Internetske platforme za prevođenje na daljinu i videokonferencijska rješenja oslanjaju se na uređaje i opremu krajnjeg korisnika, a ne na specijalizirani profesionalni hardver. Jednom kada zvuk i slika stignu do krajnjeg korisnika (sudionika skupa ili prevoditelja), odgovornost ponuđača platforme prestaje, a na kvalitetu više nije moguće znatno utjecati. Zbog toga je i povećan rizik akustičkog šoka kako za prevoditelje tako i za sudionike, a duža izloženost zvuku i slici loše kvalitete može prouzročiti i druge ozbiljne zdravstvene probleme.

Osim toga, kognitivno opterećenje prevoditelja, koji uz to što prevode simultano ili konsekutivno trebaju voditi računa o cijelom nizu tehničkih elemenata, višestruko je veće i time je mogućnost održavanja koncentracije potrebne za prevođenje znatno kraća. Nadalje, tu je pitanje zaštite povjerljivih i/ili osobnih podataka koja kod ovog načina prevođenja nikada ne može biti u potpunosti zajamčena. Na koncu, slabovidni i slijepi konferencijski prevoditelji u trenutačnoj fazi razvoja rješenja za konferencijsko prevođenje na daljinu ne mogu se koristiti sučeljem za konferencijsko prevođenje na daljinu koje je prikazano na ekranu. 

Prema standardima za konferencijsko prevođenje, prevoditelji uvijek rade u jezičnim timovima po dvoje, odnosno troje prevoditelja, ovisno o trajanju i zahtjevnosti te jezičnom režimu konferencije. Takav timski rad prevoditelja ključan je za kvalitetu prevođenja i posljedično za uspjeh svakog višejezičnog skupa. Najsličniji tome u uvjetima konferencijskog prevođenja na daljinu je rad iz prevoditeljskog centra u kojem prevoditelji sjede zajedno, slično kao u standardnoj kabini za simultano prevođenje, uz najbolje moguće akustičke i ostale uvjete koji se mogu postići i uz mogućnost nesmetane međusobne komunikacije – verbalne i neverbalne.

Uvjeti rada kod konferencijskog prevođenja na daljinu su suboptimalni i mogu biti opravdani samo u iznimnim situacijama i u što kraćem trajanju, kad nije moguće osigurati klasično simultano prevođenje, odnosno kad fizičko sudjelovanje nije poželjno ili moguće zbog različitih vrsta kriznih situacija kao što su epidemije ili elementarne nepogode. Budući da je simultano prevođenje u tom kontekstu najtraženije, preporuke HDKP-a uvelike su usmjerene na tzv. izmješteno simultano prevođenje (eng. remote simultaneous interpreting), no većina je aspekata primjenjiva i na druge oblike konferencijskog prevođenja, primjerice konsekutivno prevođenje s pomoću videokonferencijskih rješenja.

U nastavku možete pronaći HDKP-ove preporuke za organizatore skupova i konferencijske prevoditelje te govornike: