Tražite prevoditelje?

Prevoditelje za radne jezike koji su vam potrebni možete naći ovdje.

Korisne informacije o načinu provjeravanja stručnih sposobnosti konferencijskih prevoditelja naći ćete ovdje.

Predavanje HDKP-a u Osijeku

Danas su naša predsjednica Sandra Breznički Ucović i tajnica Erna Ferendža Luburić održale već tradicionalno predavanje za studente Prevoditeljskog studija...

Pročitajte više

Vrste prevođenja

Simultano

Simultani prevoditelji slušaju predavače preko slušalica u zvučno izoliranoj kabini i istodobno preko mikrofona prevode na ciljne jezike. Slušateljima su radi prijema također potrebne slušalice, a kada se javljaju za riječ, moraju govoriti u mikrofon.

Simultano prevođenje je veoma složen proces u kojem se nekoliko različitih aktivnosti odvija paralelno (slušanje – analiza sadržaja – anticipiranje onoga što još nije izrečeno – prijevod na ciljni jezik – govor). Simultano prevođenje stoga zahtijeva visoku razinu koncentracije, te jedan prevoditelj može koncentrirano prevoditi najviše 30 do 40 minuta. Stoga su po jeziku uvijek potrebna 2 simultana prevoditelja koji se međusobno izmjenjuju.

Konsekutivno

Konsekutivno se prevodi bez korištenja uređaja (tehnike) za simultano prevođenje kada je govornik završio izlaganje u cijelosti ili – kod zahtjevnih tema – u kratkim odlomcima. Kod dužih odlomaka koristi se posebna tehnika bilješki kao podrška pamćenju.

Zbog većeg utroška vremena ova je tehnika prevođenja prikladna za manje radne skupine, okrugle stolove, pregovore, političke sastanke i sl.Chuchotage (šaptano)

Izlaganje se, doduše, prevodi „simultano”, pa nema gubitka vremena kao kod konsekutivnog prevođenja, ali prevodi se šapćući bez tehničke opreme. Zbog toga predstavlja napor za glasnice i sluh prevoditelja, jer je prevoditelju teško sve čuti dok govori, a nema slušalice kao kod simultanog prevođenja. Prevodi se za 1 do 2 osobe kako bi mogle pratiti govor ili diskusiju te se eventualno uključiti i iznijeti svoj doprinos uz pomoć konsekutivnog prevođenja. Pri tom treba voditi računa da ova vrsta prevođenja povećava razinu „šuma” u dvorani, pa je naporna i za slušatelje. Uglavnom se primjenjuje kao alternativa simultanom ili konsekutivnom prevođenju i to samo na vrlo kratkim skupovima.

Prevođenje na daljinu

Posljednjih godina svjedočimo brzom razvoju novih tehnologija koje nam već sada uvelike olakšavaju svakodnevni život. Naravno da taj razvoj nije zaobišao ni kongresnu industriju, pa se tako na tržištu pojavljuje sve veći broj različitih videokonferencijskih rješenja i specijaliziranih platformi za simultano prevođenje. Tijekom pandemije koronavirusa ta su rješenja ušla u širu uporabu. Koriste se i nakon prestanka ograničenja kretanja, mada u manjoj mjeri. Opširnije…

U uvjetima kada nije moguće organizirati konferenciju ili poslovni skup na kojemu će sudionici, prevoditelji i organizatori biti fizički prisutni na istoj lokaciji, postoje internetska rješenja koja mogu omogućiti virtualno održavanje skupova, pa i onih višejezičnih. Takva tehnologija (bilo da je riječ o videokonferencijskim aplikacijama ili platformama za konferencijsko prevođenje) i dalje ima određena ograničenja, pa je za uspjeh vaše konferencije ili poslovnog sastanka nužno osigurati odgovarajuća organizacijska, tehnička i pravna rješenja. Opširnije…

Klasično (konsekutivno i simultano) konferencijsko prevođenje temelji se na suprisutnosti dionika prevođenog događanja (govornika, moderatora, slušatelja, prevoditelja, tehničara, organizatora) na lokaciji gdje se tekst izgovara i prevodi na jedan ili više jezika. Prisutnost prevoditelja ključna je za pravilnu interpretaciju izgovorenog teksta i neverbalne komunikacije, a posebno je važna kod simultanog prevođenja i zbog neophodne suradnje među prevoditeljima u kabini tijekom prevođenja. Opširnije…

Prevođenje na daljinu je novina koja nosi određene izazove. Da bi sve dobro funkcioniralo, da bi se izbjegle poteškoće koje proizlaze iz tehnoloških ograničenja i izostanka izravnog kontakta, bitno je da se svi sudionici online događanja pridržavaju minimalnih zajedničkih pravila. Time se, osim postizanja uspješne višejezične komunikacije, dugoročno štite sluh i zdravlje ne samo konferencijskih prevoditelja, već i svih sudionika, što uključuje i vas same. Opširnije…