Zahtjev Upravi za sustav javne nabave

HDKP je Upravi za sustav javne nabave podnio zahtjev za obavljanjem nadzora u javnim natječajima za usluge prevođenja i skrenuo pozornost na nepravilnosti zbog kojih se u postojećem sustavu članovi HDKP-a ne mogu natjecati u postupcima javne nabave niti pružati usluge simultanog i konsekutivnog prevođenja javnim naručiteljima.

U postupcima javne nabave u Hrvatskoj spojene su usluge usmenog prevođenja i usluge pismenog prevođenja iako su to različite vrste usluga.

Time se u nepovoljniji položaj stavljaju svi oni gospodarski subjekti koji pružaju samo usluge usmenog prevođenja ili samo usluge pismenog prevođenja te se dovode u pitanje osnovna načela javne nabave: načelo jednakog tretmana, načelo transparentnosti i načelo zabrane diskriminacije.

Zahtjev sadrži i prijedloge za poboljšanje sustava nabave usluga usmenog prevođenja čiji je cilj da se:

  • razdvoji nabava usluga usmenog prevođenja od nabave usluga pismenog prevođenja, jer je riječ o različitim vrstama usluga koje zahtijevaju različite stručne sposobnosti
  • adekvatno definiraju potrebne tehničke i stručne sposobnosti za usmeno prevođenje: članstvo u strukovnoj udruzi i/ili položen akreditacijski ispit za prevođenje za institucije EU-a
  • omogući da u natječajima sudjeluju fizičke osobe koje posjeduju potrebne stručne sposobnosti i stvarni su pružatelji usluga konferencijskog prevođenja
  • kao kriterij odabira koristi ekonomski najpovoljnija ponuda, a ne najniža cijena, kako bi se uvažile kvalifikacije i iskustvo ponuditelja te osigurala kvaliteta usluge
  • osigura poštivanje profesionalnih standarda kod pružanja usluga usmenog prevođenja javnim naručiteljima
  • izradi službeni popis konferencijskih prevoditelja temeljem njihovih stručnih sposobnosti i jezičnih kombinacija
  • izravno angažiraju konferencijski prevoditelji s popisa uz poštivanje načela jednakog tretmana, transparentnosti i zabrane diskriminacije.