Virtualna radionica – Uvod u InterpretBank

U petak, 7. svibnja 2021. HDKP je u suradnji s tvrtkom Interpremy i njihovom suosnivačicom i predavačicom Biancom Prandi organizirao radionicu pod nazivom „Uvod u InterpretBank“. Bianca, čija je tvrtka službeni partner InterpretBanka za edukaciju, sudionicima je prvo približila pojam i značaj alata za potpomognuto usmeno prevođenje (computer-assisted interpreting tools – CAI alati) i objasnila koji su njihovi glavni ciljevi. Potom su sudionici s pomoću demonstracijske verzije InterpretBanka imali priliku uz Biancine upute isprobati glavne funkcije ovog vjerojatno najpoznatijeg CAI alata. Tako su na vrlo praktičan način upoznali sve prednosti InterpretBanka za pripremu i memoriranje terminologije, ali i potragu za terminima tijekom samog rada u kabini. Budući da je Bianca cijelu radionicu koncipirala na  interaktivan način, svatko je imao priliku dobiti odgovor na svoja pitanja o pojedinim funkcijama i značajkama ovog alata, a na kraju smo se malo i poigrali još uvijek eksperimentalnom funkcijom prepoznavanja govora.

Posebno nam je drago da su nam se na ovoj radionici pridružili i kolegice i kolege iz susjednog slovenskog udruženja konferencijskih prevoditelja ZKTS-a s kojima se uvijek rado družimo. Sudeći prema prvim povratnim informacijama radionica je bila vrlo korisna i informativna, a nadamo se da smo ovom radionicom pridonijeli i tome da se sve više kolegica i kolega odvaži iskoristiti sve prednosti koje nam nove tehnologije mogu pružiti.