Prijave za članstvo

Drage kolegice i kolege, željeli bismo vas podsjetiti da rok za prijave za članstvo ističe 15. studenoga. Iako je ova godina puna izazova, HDKP nastavlja sa svojim aktivnostima. Molili bismo stoga sve koji su iskazali namjeru da pošalju molbu za članstvo da to svakako učine do navedenog datuma.
Ako ste zainteresirani, a još uvijek niste poslali prijavu, pozivamo vas da proučite upute za prijavu na https://www.hdkp.hr/hr/drustvo/prijava-za-clanstvo/, te da svoju prijavu što prije pošaljete na clanstvo@hdkp.hr. S dodatnim pitanjima slobodno se obratite Odboru za prijam novih članova i sustav mentorstva na istu e-adresu. Odluku o prijmu prijavljenih kandidata za članstvo donijet će Skupština HDKP-a početkom 2021. godine.