Održana godišnja skupština HDKP za 2011. godinu

Održana skupština HDKP-a na kojoj su izabrani novi članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti. Novoizabrana predsjednica Upravnog odbora je Marija Maras, a za potpredsjednicu je izabrana Sanja Matešić.