Odgovor SAFU na dopis HDKP

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) odgovorila na dopis HDKP-a od 28. rujna 2011. u kojem je HDKP dostavio prijedloge za poboljšanja kod ugovaranja usluga usmenog prevođenja u sklopu twinning projekata, a radi uvođenja transparentnosti u sve faze projekta i osiguranja kvalitete prijevoda.