HDKP uputio zahtjev za dostavom informacije Misiji Republike Hrvatske pri Europskoj uniji

HDKP uputio zahtjev za dostavom informacije Misiji Republike Hrvatske pri Europskoj uniji o tome zašto hrvatska strana ponovno otklanja mogućnost da hrvatski jezik bude jedan od radnih jezika na sastanku institucija Europske unije iako Europska komisija osigurava potrebne konferencijske prevoditelje i snosi troškove prijevoda.

Kako je to uobičajeno kod sastanaka institucija Europske unije, Opća uprava za konferencijsko prevođenje Europske komisije angažirala je akreditirane konferencijske prevoditelje za hrvatski i engleski jezik za sastanak Pododbora za unutarnje tržište i tržišno natjecanje u Bruxellesu dana 12. rujna 2011., a njihov angažman kratkoročno je otkazan 8. rujna 2011. s obrazloženjem da je prevođenje otkazano.

Budući da Europska unija promiče politiku jezične raznolikosti i omogućuje korištenje materinjeg jezika na sastancima svojih institucija (tj. osigurava prevoditelje i snosi troškove prevođenja), nameće se zaključak da je hrvatska strana svoje partnere u institucijama Europske unije obavijestila da prijevod s engleskog na hrvatski i/ili s hrvatskog na engleski jezik nije potreban te da hrvatske institucije traže od članova svojih delegacija da govore isključivo na engleskom jeziku.

HDKP smatra da bi bilo korisno da hrvatska javnost, a posebno samostalni konferencijski prevoditelji kao i svi oni koji razmišljaju o zanimanju konferencijskog prevoditelja, dobiju informaciju o razlozima nekorištenja hrvatskog jezika.

Institucije EU-a na svom popisu imaju značajan broj akreditiranih prevoditelja za hrvatski jezik koji su državljani Republike Hrvatske, žive u Hrvatskoj i povremeno rade za institucije EU-a, a njihov rad ovisi isključivo o tome je li hrvatski jezik predviđen kao radni jezik na konferenciji ili sastanku (a ne o tome je li službeni jezik ili ne).