HDKP uputio SAFU zahtjev za dostavom informacije

HDKP uputio Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje (SAFU) zahtjev za dostavom informacije o tome zašto su u Praktičnom vodiču za voditelje twinning projekata za 2009. godinu kao pružatelji usluga usmenog prevođenja navedene agencije za pismeno prevođenje i škole stranih jezika, a ne profesionalni konferencijski prevoditelji.

HDKP zanima na koji način i temeljem kojih kriterija su u dokument pod nazivom "A Practical Guide for Twinners" uvrštene agencije za pismeno prevođenje i škole stranih jezika.

Navedene tvrtke nemaju zaposlene konferencijske prevoditelje niti im je usmeno prevođenje osnovna djelatnost.

HDKP se zalaže za izravno i transparentno angažiranje profesionalnih konferencijskih prevoditelja temeljem odgovarajućih stručnih sposobnosti, a uz poštivanje pravila struke i prevoditeljskih standarda.

HDKP smatra da se ovdje radi o diskriminaciji profesionalnih konferencijskih prevoditelja koji posjeduju relevantno iskustvo i poštuju standarde konferencijskog prevođenja, jer im je na ovaj način uskraćena mogućnost da obavljaju svoju registriranu djelatnost u sklopu projekata koje financira EU.