Godišnja skupština HDKP za 2012. godinu

Održana je redovna godišnja skupština HDKP-a na kojoj je usvojen plan aktivnosti za 2012. i primljeni su novi članovi.