Dopis Ministarstvu gospodarstva

U Pravilniku o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 06/2012) ne postoji odgovarajuća terminološka razlika između usluga pismenog prevođenja (Translation Services) i usluga usmenog prevođenja (Interpretation Services) te je HDKP o tome obavijestio nadležne institucije - Upravu za sustav javne nabave u Ministarstvu gospodarstva, Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave i Samostalnu službu za prevođenje iz područja europskih integracija u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

HDKP u svom dopisu upozorava da se u Pravilniku o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave ("Narodne novine" br. 6/2012 od 13. siječnja 2012.) ne vidi razlika između usluga usmenog prevođenja i usluga pismenog prevođenja iako je ta terminološka razlika evidentna u izvorniku tj. u Uredbi (EZ) 213/2008.

U hrvatskom prijevodu ove Uredbe koja je prenesena u Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 6/2012) "Translation Services" prevedene su kao "Usluge prevođenja" umjesto kao "usluge pismenog prevođenja".

To znači da, za razliku od engleske i drugih službenih verzija ove Uredbe, u hrvatskom tekstu ne postoji terminološka razlika između usluga pismenog prevođenja i usluga usmenog prevođenja te da iz hrvatske verzije nije jasno da se "usluge prevođenja" odnose samo na "usluge pismenog prevođenja".

To ima sasvim konkretne implikacije: iako postoji, u Hrvatskoj se uopće ne koristi oznaka iz jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) za usluge usmenog prevođenja (Interpretation Services), jer javni naručitelji očito smatraju da su "usluge prevođenja" (Translation Services) krovni pojam i da obje vrste usluga potpadaju pod tu brojčanu oznaku CPV-a.

HDKP smatra da bi se ova pogreška trebala ispraviti kako bi se omogućila ispravna primjena Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave te predlaže da se objavi ispravak Pravilnika o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 6/2012) u opisnom dijelu brojčane oznake CPV-a 79530000-8 tako da isti glasi "Usluge pismenog prevođenja".