Predavanje „Profesionalna etika i standardi konferencijskoga prevođenja“ – Pula, 21. svibnja 2018.

Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja, u suradnji s Fakultetom za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, poziva vas na interaktivno predavanje „Profesionalna etika i standardi konferencijskog prevođenja“, na kojem će biti riječi o važnosti poštovanja profesionalnih standarda i etičkih normi, a bit će i prilike za razmatranje brojnih primjera iz prakse i praktične savjete u odnosu na neke dvojbene situacije. Predavanje će se održati 21. svibnja 2018. u 14.00h u dvorani 28/5 na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, I.M. Ronjgova 1, Pula.Ulaz je slobodan. Radujemo se Vašem dolasku!