Godišnja skupština

Na Godišnjoj skupštini HDKP-a održanoj 5. veljače 2016. godine, počasnim članovima proglašeni su osnivači Društva: Jagoda Lukavac, Marija Marušić, Gabrijela Vidan, Dalia Grin, Janko Paravić, Jere Tarle i Milivoj Telećan, te postumno Vladimir Ivir, Vesna Grbin, Živka Jurak i Mladen Raukar.

Tom prilikom u Društvo su primljeni i novi redoviti članovi Marija Čulina i Marina Barbić Poropat te pretpristupnici Nina Grković, Sandra Palihnić Jurina i Assia Barić, kojima i ovim putem želimo dobrodošlicu. Zapisnik sa skupštine dostavljen je članovima.