Kontakt

Upravni odbor HDKP-a – mail
Tamara LEVAK POTREBICA, predsjednica
Kristina KRUHAK, potpredsjednica
Ivanka RAJH, tajnica
Elvira MULIĆ, blagajnica

Odbor za strukovna pitanja i suradnju s institucijamamail
Ivanka RAJH, predsjednica
Sandra BREZNIČKI UCOVIĆ, članica
Elvira MULIĆ, članica

Odbor za prijam novih članova i sustav mentorstvamail
Tanja ŽAKULA, predsjednica
Sandra BREZNIČKI UCOVIĆ, članica
Ivanka RAJH, članica
Elvira MULIĆ, članica
Nuša TORBICA, članica

Odbor za edukaciju i projektemail
Kristina KRUHAK, predsjednica
Sanja MATEŠIĆ, članica
Sandra BREZNIČKI UCOVIĆ, članica
Zvjezdana KASTRAPELI, članica


HDKP

Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja
Vrisnička 16
10000 Zagreb
mob. +385 91 2010487

E-mail:

info@hdkp.hr

Web:

www.simultano-prevodjenje.hr
www.conference-interpreting.org

OIB: 17501444096
Žiro račun u Zagrebačkoj banci, IBAN: HR9223600001102181293