Kontakt

Upravni odbor HDKP-a – mail
Sandra BREZNIČKI UCOVIĆ, predsjednica
Nata HAJDU, potpredsjednica
Erna FERENDŽA LUBURIĆ, tajnica
Sandra PALIHNIĆ JURINA, blagajnica

Odbor za strukovna pitanja i suradnju s institucijamamail
Tamara LEVAK POTREBICA, predsjednica
Ivanka RAJH, članica
Nives CURIĆ, članica
Vesna IVANČEVIĆ JEŽEK, članica
Lea KOVACS, članica
Lidija ŠIMUNIĆ MESIĆ, članica

Odbor za prijam novih članova i sustav mentorstvamail
Nuša TORBICA, predsjednica
Ljiljana CULJAK, članica
Dragana VULIĆ BUDANKO, članica
Tanja ŽAKULA, članica

Odbor za edukaciju i projektemail
Sandra BREZNIČKI UCOVIĆ, predsjednica
Katarina BAČIĆ, članica
Dunja BAKIĆ, članica
Reneé DAVIES, članica
Marta Ljoka, članica
Sanja MATEŠIĆ, članica
Vinka KOMESAR RAJKOVIĆ, članica
Maja ŠIMLEŠA, članica
Bruno ŠTEFIĆ, član

Odbor za društvene mreže
Kristina KRUHAK, predsjednica
Sandra BREZNIČKI UCOVIĆ, članica
Nata HAJDU, članica
Nina GRKOVIĆ, članica
Jadranka IVANČIĆ, članica


HDKP

Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja
Vrisnička 16
10000 Zagreb
mob. +385 91 5421960

E-mail:

info@hdkp.hr

Web:

www.simultano-prevodjenje.hr
www.conference-interpreting.org

OIB: 17501444096
Žiro račun u Zagrebačkoj banci, IBAN: HR9223600001102181293

Giro account at Zagrebačka banka, IBAN: HR9223600001102181293