Svečani skup u povodu 40. obljetnice osnutka HDKP

Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja obilježilo je 40. obljetnicu svog osnutka svečanim skupom održanim u Zagrebu. Na skupu su govorili Janko Paravić, suosnivač i prvi predsjednik HDKP-a; Sanja Matešić, sadašnja predsjednica HDKP-a; Linda Fitchett, predsjednica Međunarodnog udruženja konferencijskih prevoditelja (AIIC); Juan-Carlos Jiménez Marín, Ravnatelj za organizaciju i planiranje u Glavnoj upravi za usmeno prevođenje i konferencije Europskoga parlamenta; i Luis Machado, voditelj Odjela IV u Glavnoj upravi za konferencijsko prevođenje Europske komisije.

Janko Paravić govorio je o počecima konferencijskog (simultanog i konsekutivnog) prevođenja u Hrvatskoj šezdesetih i sedamdesetih godina prošloga stoljeća, kada kod nas još nije bilo prevoditeljskih studija, lako dostupnih informacija i brzih komunikacija. Unatoč tome, članovi Društva postigli su zavidnu kvalitetu prevođenja i udarili temelje struci u Hrvatskoj. Od tog je vremena došlo do korjenitih promjena u Hrvatskoj državi i društvu, pa time i u HDKP-u, kako je istaknula Sanja Matešić, no Društvo je zadržalo tradiciju i kontinuitet koji se očituju u profesionalizmu i stručnosti njegovih članova te u profesionalnoj etici i standardima koje promiče HDKP. Društvo je zadnjih godina znatno proširilo i intenziviralo svoje aktivnosti, no da bi se ublažile negativne pojave na tržištu i educirali klijenti da prepoznaju kvalitetu i poštuju standarde struke potrebni su zajednički napori i suradnja svih konferencijskih prevoditelja. To je potvrdila i Linda Fitchett, predsjednica međunarodne udruge osnovane 1953. godine koja okuplja oko 3000 konferencijskih prevoditelja u 100 država i u kojoj je zastupljeno preko 50 jezika. Među ostalim aktivnostima, AIIC u svojstvu sindikata sklapa kolektivne ugovore s velikim međunarodnim poslodavcima, uključujući i institucije EU.

Skupu se zatim obratio Juan-Carlos Jiménez Marín, koji je detaljno opisao postupak akreditiranja konferencijskih prevoditelja za rad u institucijama Europske unije. Trenutno je u Europskom parlamentu zaposleno 9 konferencijskih prevoditelja za hrvatski jezik, a na popisu akreditiranih prevoditelja za hrvatski jezik koje EP i druge institucije EU angažiraju prema potrebi nalazi se njih 48. Na izlaganje g. Marína nadovezao se Luis Machado iz Glavne uprave za konferencijsko prevođenje Europske komisije, koja osigurava usluge prevođenja i za Vijeće EU, Odbor regija, te Gospodarski i socijalni odbor. Ta je Uprava najveći pružatelj usluga konferencijskog prevođenja u svijetu (120.000 prevoditeljskih dana godišnje za sve jezike, a za hrvatski jezik oko 2.500 prevoditeljskih dana u 2014. godini). Glavna uprava trenutno ima 6 stalno zaposlenih prevoditelja za hrvatski jezik, dok ostale angažira po potrebi sa spomenutog popisa. U zaključku g. Machado je naglasio kako je sada dobar trenutak da kvalitetni kandidati započnu prevoditeljsku karijeru, budući da Glavna uprava za konferencijsko prevođenje za sada zadovoljava tek nešto više od 80 posto potreba za prevođenjem na hrvatski jezik. Skup je završio prigodnim domjenkom.