Sastanak HDKP

Održan je sastanak HDKP-a na kojem su nove članice Ivana Karan, Sandra Stojaković i Elvira Mulić, te pretpristupnica Martina Stojaković svečano potpisale Kodeks profesionalnog ponašanja HDKP-a. Nakon kratkog izvještaja o radu Upravnog odbora od Skupštine do dana sastanka i razgovora o daljnjim aktivnostima Društva, druženje se nastavilo na prigodnom domjenku.