Sastanak HDKP i konferencijskih prevoditelja iz Srbije

U Zagrebu je održan sastanak predstavnika HDKP-a i njihovih kolega konferencijskih prevoditelja iz Srbije. Sastanak su predložile kolege iz Beograda, a organizirala ga je Kristina Kruhak, predsjednica HDKP-ovog Odbora za edukaciju i projekte.

Konferencijski prevoditelji iz Srbije došli su u Zagreb kako bi s predstavnicima HDKP-a razgovarali o ustroju, načinu rada i aktivnostima Hrvatskog društva konferencijskih prevoditelja jer planiraju osnovati srpsko udruženje simultanih i konsekutivnih prevoditelja.

Razgovaralo se i općenito o ciljevima i načinu rada strukovnih udruga koje okupljaju profesionalne konferencijske prevoditelje, prevoditeljskim standardima, radu za javne naručitelje i europske institucije te o mogućnostima suradnje.

Kao predstavnice HDKP-a na sastanku su sudjelovale Marija Maras, predsjednica Upravnog odbora, Sanja Matešić, potpredsjednica Upravnog odbora i predsjednica Odbora za prijem novih članova i sustav mentorstva te Kristina Kruhak, predsjednica Odbora za edukaciju i projekte.