Prijedlog uvrštavanja zanimanja u Nacionalnu klasifikaciju zanimanja

HDKP je podnio prijedlog da se u popis pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja uvrsti zanimanje konferencijskog prevoditelja, samostalnog konferencijskog prevoditelja i konferencijskog prevoditelja organizatora.

Projekt izrade novoga NKZ-a započeo je u svibnju 2010. Zasad je izrađena struktura, koja je stupila na snagu 1. siječnja 2011. Prema strukturi zanimanje konferencijskog prevoditelja spada u podvrstu 264 Književnici/književnice, novinari/novinarke i jezikoslovci/jezikoslovke, odnosno u skupinu zanimanja broj 2643 Prevoditelji/prevoditeljice, tumači/tumačiteljice i drugi jezikoslovci/druge jezikoslovke.

Trenutačno se izrađuju nazivi pojedinih zanimanja unutar skupina. Budući da do sada zanimanje konferencijskog prevoditelja nije bilo uvršteno u popis zanimanja, HDKP je podnio prijedlog da se u popis NKZ 2010. uključe i zanimanja:

  • konferencijski prevoditelj / konferencijska prevoditeljica
  • samostalni konferencijski prevoditelj / samostalna konferencijska prevoditeljica
  • konferencijski prevoditelj organizator / konferencijska prevoditeljica organizatorica.