Predavanje na temu «Korištenje društvenih mreža u svrhu promocije (Facebook i LinkedIn)»

21. listopada 2016. U organizaciji HDKP-a održano je predavanje na temu «Korištenje
društvenih mreža u svrhu promocije (Facebook i LinkedIn)». Predavač je bio Ivan Tušek iz
marketinške agencije Degordian.