Podsjetnik – prijave za članstvo!

Drage kolegice i kolege, nemojte zaboraviti da rok za prijave za  članstvo ističe 15. studenoga 2022. Upute za prijavu nalaze se na linkovima https://www.hdkp.hr/hr/drustvo/prijava-za-clanstvo/ i https://www.hdkp.hr/hr/clanstvo/zasto-postati-pretpristupnik/kako-postati-pretpristupnik/. Pravilnik za prijam novih članova naći ćete na http://hdkp.hr/pdf/Pravilnik%20za%20prijam%20novih%20clanova%20i%20sustav%20mentorstva.pdf.

Ako vam štogod nije jasno, pišite nam na clanstvo@hdkp.hr, a na istu adresu možete poslati svoje prijave za status pretpristupnika ili punopravnog člana HDKP-a. Odluku o prijmu prijavljenih kandidata donijet će Skupština HDKP-a početkom 2023. godine.