Održana godišnja skupština

U petak, 9. veljače 2024. godine HDKP je održao godišnju skupštinu. Osim izvješća radnih tijela i
Plana rada za 2024. godinu na dnevnom redu je bila i rasprava o obilježavanju 50. obljetnice
postojanja HDKP-a. Mnoštvo ideja o tome kako proslaviti velikih 50 tako je pretočeno u konkretni
plan u čiju će se provedbu krenuti već od sljedećeg tjedna. Skupština je zaključena raspravom o
pristiglim kandidaturama za članstvo i status pretpristupnika i na koncu su dvije kolegice, Petra
Moštak i Magdalena Anđelika Šitov, primljene u redove pretpristupnika HDKP-a. Čestitamo novim
kolegicama i radujemo se da će i one zajedno s nama raditi na promicanju struke.