Godišnja skupština HDKP-a

U četvrtak, 28. siječnja 2021. godine, HDKP je održao prvu virtualnu skupštinu u svojoj dugoj povijesti. Budući da je skupština ujedno bila i izborna, raduje nas da je okupila rekordan broj članica i članova koji su izabrali novi Upravni i Nadzorni odbor, te Sud časti.

Na čelu novog upravnog odbora je Sandra Breznički Ucović koja je zamijenila Tamaru Levak Potrebicu kao predsjednicu, na mjesto potpredsjednice izabrana je Nata Hajdu, dok je Erna Ferendža Luburić zamijenila Ivanku Rajh na mjestu tajnice, a nova stara blagajnica je Elvira Mulić. U Nadzorni odbor ponovno su izabrane Sanja Matešić, Zvjezdana Kastrapeli i Jasenka Šafran, a i Sud časti je potvrđen u dosadašnjem sastavu: Toni Luburić, Goranka Antunović i Ljiljana Culjak.

Osim što je skupština izabrala novo vodstvo Društva, donijela je i financijski plan i okvirni plan rada za 2021. godinu, te raspravljala o cijelom nizu tema koje su u ovoj ne samo za našu profesiju povijesnoj godini goruće i koje bi mogle odrediti budućnost načina na koji obavljamo svoj posao. Donesene su i izmjene i dopune Pravilnika za prijam novih članova i sustav mentorstva, a u članstvo je primljena naša dosadašnja pretpristupnica Dunja Bakić. Dvije nove pretpristupnice HDKP-a su Gabrijela Kelemen i Suzana Požega. Svima trima čestitamo i radujemo se što će zajedno s nama promicati našu struku i sudjelovati u radu našeg Društva.U četvrtak, 28. siječnja 2021. godine, HDKP je održao prvu virtualnu skupštinu u svojoj dugoj povijesti. Budući da je skupština ujedno bila i izborna, raduje nas da je okupila rekordan broj članica i članova koji su izabrali novi Upravni i Nadzorni odbor, te Sud časti.

Na čelu novog upravnog odbora je Sandra Breznički Ucović koja je zamijenila Tamaru Levak Potrebicu kao predsjednicu, na mjesto potpredsjednice izabrana je Nata Hajdu, dok je Erna Ferendža Luburić zamijenila Ivanku Rajh na mjestu tajnice, a nova stara blagajnica je Elvira Mulić. U Nadzorni odbor ponovno su izabrane Sanja Matešić, Zvjezdana Kastrapeli i Jasenka Šafran, a i Sud časti je potvrđen u dosadašnjem sastavu: Toni Luburić, Goranka Antunović i Ljiljana Culjak.

Osim što je skupština izabrala novo vodstvo Društva, donijela je i financijski plan i okvirni plan rada za 2021. godinu, te raspravljala o cijelom nizu tema koje su u ovoj ne samo za našu profesiju povijesnoj godini goruće i koje bi mogle odrediti budućnost načina na koji obavljamo svoj posao. Donesene su i izmjene i dopune Pravilnika za prijam novih članova i sustav mentorstva, a u članstvo je primljena naša dosadašnja pretpristupnica Dunja Bakić. Dvije nove pretpristupnice HDKP-a su Gabrijela Kelemen i Suzana Požega. Svima trima čestitamo i radujemo se što će zajedno s nama promicati našu struku i sudjelovati u radu našeg Društva.