Godišnja skupština HDKP-a

Ovogodišnja skupština HDKP-a još je jednom bila virtualna, odnosno održana je na daljinu, putem platforme Zoom, 18. veljače 2022. Na samom je početku minutom šutnje odana počast preminulim kolegama Ivi Bićaniću i Milivoju Telećanu. Nakon toga uslijedilo je predstavljanje izvješća o radu Upravnog odbora i izvješća radnih odbora za 2021. godinu. Sva su izvješća jednoglasno usvojena te je donesen novi Program rada kao i Financijski plan. Osim toga je izglasana izmjena Statuta u pogledu mogućnosti održavanja virtualnih skupština, a donesene su i smjernice „HDKP na društvenim mrežama”. U okviru točke Razno ovoga puta, s obzirom na to da skupština nije bila izborna, bilo je prilike za raspravu o nekim idejama našeg članstva za nove aktivnosti. No nećemo vam još odati o čemu je konkretno bila riječ, saznat ćete ako nastavite pratiti rad HDKP-a.