Dopis HDKP upućen SAFU

HDKP je uputio Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje (SAFU) prijedloge za poboljšanja kod ugovaranja usluga usmenog prevođenja u sklopu twinning projekata, a radi uvođenja transparentnosti u sve faze projekta i osiguranja kvalitete prijevoda.