Tehnike prevođenja

Karakteristike

Simultano
prevođenje
Konsekutivno
prevođenje
Chuchotage
Kriteriji za izbor tehnike prevođenja
 • nema gubitka vremena
 • neograničen broj jezika
 • potrebna tehnička oprema
 • najmanje 2 simultana prevoditelja (broj prevoditelja ovisi o jezičnim kombinacijama – vidi tablicu dolje)
 • nije potrebna oprema za simultano prevođenje
 • zahtjeva dvostruko više vremena
 • smisleno jedino ako postoje samo 2 radna jezika i radi se o dinamičnoj situaciji (nije primjereno dužem frontalnom izlaganju)
 • obično samo u jednom smjeru, samo za kratka zbivanja, samo za 1-2 slušatelja, ponekad u kombinaciji s konsekutivnim prevođenjem na drugi jezik
 • može smetati ostalim sudionicima
Tehnička oprema
 • tehnika za simultano prevođenje
 • ozvučenje
 • mikrofoni za diskusiju
 • tehnika za simultano prevođenje nije potrebna
 • kod većeg broja slušača potrebno je ozvučenje
 • nije potrebna
Ostali uvjeti
 • jedna ili više kabina u dvorani
 • tehničari tijekom trajanja skupa
 • mjesto na kojem će sjediti prevoditelj(i) s mogućnošću pisanja
 • prikladno sjedeće mjesto za prevoditelje
Broj slušatelja
 • neograničen
 • neograničen
 • najviše 1-2

Ekipe

Broj simultanih prevoditelja ovisi o broju radnih jezika.

Broj radnih jezika Broj prevoditelja
2 3 *
3 5 *
4 8
5 10

* kod kraćih konferencija koje stručno nisu toliko zahtjevne ili ne iziskuju intenzivnu pripremu broj prevoditelja može biti nešto manji

Na konferencijama s neuobičajenim jezičnim kombinacijama, na kojima njemačka ili engleska kabina služe za relej, radi obuhvaćanja svih jezičnih kombinacija, u nekim situacijama može biti potrebno i više prevoditelja nego što je navedeno u tablici.