Prijava za članstvo

Kako se prijaviti za članstvo u Hrvatskom društvu konferencijskih prevoditelja:

 1. popuniti molbu za članstvo te potvrde jamaca
  Napomena: Jamci mogu biti članovi HDKP-a koji imaju status člana najmanje 5 godina i koji su čuli kandidata kako prevodi barem jednom u posljednje 3 godine.
  Potrebno je najmanje 2 jamca za svaki jezični smjer, s time da jedna osoba može jamčiti i za vise jezičnih smjerova. Ukupno je potrebno najmanje 3 jamaca.
  Primjer:
  jezična kombinacija kandidata: A-hrvatski, B-engleski, C-njemački
  potrebna po 2 jamca za sljedeće jezične smjerove:
  – s engleskog na hrvatski (jamci moraju imati engleski kao A, B ili C jezik)
  – s njemačkog na hrvatski (jamci moraju imati njemački kao A, B ili C jezik)
  – s hrvatskog na engleski (jamci moraju imati engleski kao A ili B jezik)
  Član HDKP-a koji ima, primjerice, B-engleski i C-njemački može istodobno biti jamac i za engleski i za njemački.
 2. sastaviti popis skupova radi dokazivanja prevoditeljskog iskustva
  (najmanje 75 dana prevođenja u posljednjih 5 godina, od čega najmanje 20 dana konsekutivnog te 20 dana simultanog prevođenja te najmanje 25 dana s članovima HDKP-a).
  Popis ne mora biti iscrpan, bitno je zadovoljiti uvjet od 75 dana.
 3. priložiti preslik diplome dodiplomskog ili poslijediplomskog studija
 4. priložiti kratak životopis
  Ukoliko iz opravdanih razloga (specifičnost radnog mjesta, nedovoljan broj članova HDKP-a s određenom jezičnom kombinacijom,
  rijedak jezik i slično) kandidat nije u mogućnosti zadovoljiti neki od traženih uvjeta, može uz pisano obrazloženje tražiti
  izuzeće od primjene toga uvjeta, o čemu će odluku donijeti Skupština.
 5. Prijavnu dokumentaciju i sve upite vezane uz članstvo poslati Odboru za prijam novih članova i sustav mentorstva na clanstvo@hdkp.hr.
  Detaljnije informacije o prijavama za članstvo nalaze se u Pravilniku za prijam novih članova i sustav mentorstva.