Kodeks profesionalnog ponašanja Hrvatskog društva konferencijskih prevoditelja

I. Opće odredbe

Članak 1

 1. Ovim Kodeksom profesionalnog ponašanja utvrđuju se norme profesionalizma, integriteta i povjerljivosti te radni uvjeti, kojih se svi članovi Hrvatskog društva konferencijskih prevoditelja (u daljem tekstu “Društvo”) moraju držati. Te norme obvezuju i kandidate za članove Društva.
 2. Svako kršenje ovih normi podlijegat će disciplinskim mjerama koje će odrediti Uprava Društva na prijedlog Suda časti.

Članak 2

Članovi Društva obvezuju se na potpuno i strogo čuvanje profesionalne tajne. Ta se obveza odnosi na sve podatke što ih član sazna u okviru obavljanja svoje prevoditeljske dužnosti. Članovi ne smiju stjecati nikakvu materijalnu korist od gore navedenih podataka.

Članak 3

Članovi Društva neće prihvaćati zadatke koje ne mogu obaviti na stručan način.

Članak 4

Članovi Društva obvezuju se da će svojim kolegama pružiti potrebnu pomoć i kolegijalnu potporu. Članovi Društva ne smiju svojim izjavama i postupcima štetiti ugledu Društva i njegovih članova. Svi unutarnji sporovi rješavat će se isključivo u okviru Društva i njegovih tijela (Suda časti i Uprave).

Članak 5

Članovi Društva neće prihvaćati niti nuditi uvjete rada koji ne odgovaraju prihvaćenim normama Društva.

Članak 6

 1. Ako u određenom razdoblju ne mogu sudjelovati u djelatnostima Društva, članovi su obvezni o tome obavijestiti Upravu.
 2. Ako član Društva ne može obaviti prihvaćenu zadaću, obvezan je osigurati podjednako kvalitetnu zamjenu i o tome izvijestiti šefa ekipe.
 3. Članovi Društva će surađivati samo s prevoditeljima odgovarajuće stručnosti i etičkih kvaliteta, od kojih se može očekivati da će profesionalno obaviti svoj zadatak i poštovati ovaj Kodeks.

II. Radni uvjeti

Članak 7

 1. Radi osiguranja kvalitete prevoditeljskoga rada članovi Društva zahtijevat će od organizatora zadovoljavajuće uvjete rada, tj. odgovarajuće kabine, vidljivost (govornika, projekcijskog platna i sl.), čujnost i potrebnu udobnost.
 2. Članovi Društva neće simultano prevoditi bez zamjene dulje od jednog (1) sata.
 3. Članovi Društva zahtijevat će pravodobnu dostavu pisanog materijala i svu potrebnu stručnu pomoć organizatora. To posebno vrijedi za pravodobnu dostavu tekstova koji će se čitati na skupu.
 4. Članovi Društva prevodit će filmove koji se prikazuju na skupu samo ako im se unaprijed dostavi popratni tekst.
 5. Članovima Društva zajamčena su autorska prava na njihov prijevod. Ako organizator želi snimati prijevod, mora prethodno dobiti suglasnost prevoditelja, kojima se tada honorar uvećava za 20%.
 6. Prevoditeljima pripada puni honorar za sve dane trajanja skupa, a dijelovi dana se računaju kao puni dani ako se skup održava izvan mjesta njihova stanovanja. U radno vrijeme ulaze i svi prekidi rada osim stanke za objed. Svaki započeti radni sat po isteku šestosatnog radnog vremena smatra se prekovremenim radom i naplaćuje se bar 30% skuplje od redovnog radnog sata. Ako se unaprijed zna da će radno vrijeme biti znatno dulje od šest sati, članovi Društva će nastojati ugovoriti rad u pojačanim ekipama (tri prevoditelja po kabini), u kojem slučaju svi prevoditelji imaju pravo na puni honorar, ali ne zaračunavaju prekovremene sate.

 

Prihvaćeno na skupštini HDKP-a u Zagrebu 6. veljače 2009.