Djelatnost članova Društva

Usmenim prevođenjem naši profesionalni simultani i konsekutivni konferencijski prevoditelji omogućavaju uspješan rad mnogobrojnih međunarodnih stručnih konferencija, znanstvenih skupova, seminara, radionica i poslovnih sastanaka.

Članovi Društva strogo poštuju opće standarde i etička načela struke – prihvaćaju samo poslove za koje su kvalificirani, unaprijed pripremaju tematsko nazivlje i obvezatno čuvaju službenu i poslovnu tajnu.

U svojem se radu članovi Društva drže Kodeksa HDKP-a.