Kako postati pretpristupnik?

  1. popuniti molbu za stjecanje statusa pretpristupnika u HDKP-u
  2. priložiti kratak životopis
  3. priložiti preslik diplome dodiplomskog ili poslijediplomskog studija
  4. priložiti preslik diplome poslijediplomskog studija konferencijskog prevođenja (nije potrebno prevoditeljsko iskustvo)

Dodatan uvjet za kandidate koji nisu završili poslijediplomski studij konferencijskog prevođenja:

3.a priložiti preslik diplome sveučilišnog studija

3.b sastaviti popis skupova radi dokazivanja prevoditeljskog iskustva (najmanje 20 dana prevođenja u posljednje 3 godine).

3.c priložiti pisanu potvrdu barem jednog člana HDKP-a koji je član najmanje 5 godina kojom potvrđuje da kandidat doista posluje kao konferencijski prevoditelj te pritom poštuje standarde profesije i Kodeks profesionalnog ponašanja Društva.

Prijavnu dokumentaciju i sve upite vezane uz pretpristupništvo poslati Odboru za prijam novih članova i sustav mentorstva na clanstvo@hdkp.hr.

Detaljnije informacije o prijavama za pretpristupništvo nalaze se u Pravilniku za prijam novih članova i sustav mentorstva.