Daira Mrazovac

Prezime:MRAZOVAC
Ime:Daira
Grad, država:Pula, Hrvatska
Fiksni telefon:+38552576977
Mobilni telefon:+385989270719
E-mail:zivolicdaira@gmail.com
Jezična kombinacija:A: HR, IT
B: BS, SR
C:

 • A jezik – materinski jezik
 • B jezik – jezik s kojeg prevoditelj prevodi i na koji prevodi
 • C jezik – pasivni jezik; jezik s kojeg prevoditelj prevodi, ali na koji ne prevodi

Jezici:

 • BS – bosanski
 • DE – njemački
 • EN – engleski
 • ES – španjolski
 • FR – francuski
 • HR – hrvatski
 • IT – talijanski
 • MK – makedonski
 • RU – ruski
 • SV – švedski
 • SL – slovenski
 • SR – srpski
 • UK – ukrajinski